Visiting Scholars

Yu Zhang. (2018-2019)
Yan Huo. (2018-2019)

Alumni

Yan Han, MS. (2017-2019)
Szu-Wei Tu, MS. (2017-2019)
Siyuan Qi, MS. (2017-2019)
Pengcheng Wang, MS. (2017-2019)
Brooke Richardson (2018 summer intern)
Jordan Lyles-Holly (2018 summer intern)
Lauren Eckstein (2019 summer intern)

High School Student Intern

Harsh Duvvuru. (2020)
Adithya Ayanam. (2020)
Shaoyang Huang. (2021)
Grace Yang. (2021)
Jonathan Yang. (2021)
Tendo Mubuuke. (2021)
Kevin Hu. (2021)
Noah Meroueh. (2021)